Success Stories

Groom Weds Bride
Photo Groom City Photo Brides City
aaditya Deshmukh PUNE Archana Patil SANGLI
Pravin Galande PUNE Dhanashri Kute BARAMATI
Shankar Shewale SANGLI Harshada Bagal SANGLI
Atish Salunkhe PUNE Yamini Kadam SATARA
Sushil Pisal MUMBAI CITY Amruta Chavan THANE
Akshay Patil KOLHAPUR Karishama Sawant SANGLI
Arun Chorage SATARA Manali Chothe KARAD
Sopan Sathe KOLHAPUR Suman Kharat SANGLI
Arjun Deshmukh MUMBAI CITY Vaishali Jadhav SATARA
Pralhad Todkar KARAD Yogita Mohite SATARA
    Latest BioData