Success Stories

Groom Weds Bride
Photo Groom City Photo Brides City
aaditya Deshmukh PUNE Archana Patil SANGLI
Pravin Galande PUNE
Shankar Shewale SANGLI
Atish Salunkhe PUNE
Sushil Pisal MUMBAI CITY Amruta Chavan THANE
Akshay Patil KOLHAPUR
Arun Chorage SATARA Manali Chothe KARAD
Sopan Sathe KOLHAPUR Suman Kharat SANGLI
Arjun Deshmukh MUMBAI CITY
Pralhad Todkar KARAD Yogita Mohite SATARA
    Latest BioData