HELP / SUPPORT
+91 99601 61515

Rules

१.केद्रात मराठा समाजाच्या वधुवराची नाव नोंदणी केली जाते.
२.नोंदणी केल्याशिवाय कोणत्याही स्थळाची माहिती दिली जात नाही.

३.लग्नानंतर सुदैवाने/दुर्दैवाने उदभवणाऱ्या चांगल्या/वाईट परिस्थितीस आपण केंद्रास जबाबदार धरू नये.

४.पसंतीनंतर मुलीचे/मुलाचे पै-पाहुणे, स्वभाव, वर्तवणुक, रोगराई, अफेअर, व्यसन, स्थावर, शैक्षणिक पात्रता, नोकरी, व्यवसाय, इ. यासंबंधीची माहिती आपापल्या जबाबदारीवर करावी.

५.एकदा भरलेली फी कोणत्याही कारणास्तव परत मिळणार नाही.

६.एका वर्षा करिता नोंदणी फी 1500 /- रु. राहील. एका वर्षानंतर नूतनीकरणसाठी  फी 1200 /- रु. राहील .

७.नोंदणी फी रोखीने अथवा बँक खात्यात जमा करावयाची असल्यास ९९६०१६१५१५ या नंबर वर संपर्क साधावा.
८.नाव नोंदणी केल्यावर सभासदांनी गेल्या वर्षभरात नोंदणी केलेल्या स्थळांतून आपल्या स्थळास अनुरुप असलेल्या स्थळांची माहिती घेऊन संबंधितांशी संपर्क करावा.

९.नाव नोंदणी केल्यानंतर आपल्या स्थळाची माहिती वेबसाईटवर टाकली जाते. त्यामुळे आपली माहिती योग्य वाटल्यास इतर सभासद ही आपणांस संपर्क करतात.

१०.आपण ज्या सभासदांशी संपर्क करतो, त्यांना आपला नोंदणी क्रमांक सांगितल्यास तो आपल्या स्थळाची माहिती इंटरनेट द्वारा जगात कुठेही पाहू शकतात.

११.आपल्या केंद्रामध्ये प्रत्येक सभासद हा दररोज पाहीजेल तेवढया स्थळांची माहिती घेवू शकतात. त्याला कोणतेही बंधन नाही. केंद्रातर्फे स्थळाची माहिती फोन द्वारा किंवा मेसेज द्वारा दिले जाईल.

१२.आपल्या दिलेल्या माहितीमध्ये काही बदल करावयाचा असल्यास फोनवरून कळविणे, त्यास कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही.

१३.विवाह योग केंद्रातर्फे किंवा तुमच्या स्वतःच्या प्रयत्नाने जुळून आल्यास त्याची माहिती कार्यालयास कळवावी.

१४.केंद्रातर्फे लग्न जमल्यास कोणतीही देणगी मागितली जाणार नाही.

१५.आपल्या घेतलेल्या स्थळांची माहिती आपण स्वतः करून घ्यावी किंवा आपले, मित्र, नातेवाईक, यांच्यामार्फत करावी. भविष्यात कोणतेही प्रश्न किंवा अडचणी उदभवल्यास त्यास केंद्र जबाबदार राहणार नाही. तरी सर्व जबाबदारी सभासदांची आहे.

१६.नाव नोंदणी केल्यावर विवाह जमेलच किंवा ठराविक कालावधीत विवाह जमेल याची खात्री किंवा हमी केंद्र देत नाही.

१७.आपला फोटो मुदतीनंतर एक महिन्याच्या आत घेऊन जाणे.

१८.केंद्रातून घेतलेल्या माहितीचा कोणीही गैरवापर करताना आढळल्यास त्याचे सभासदत्व रद्द केले जाईल.

१९.वरील नियम व अटीनुसार केंद्रात नाव नोंदणी करावी.